اخبار محرمانه
پدر شهید فلسطینی: فرزندم رفت اما فدای سر یحیی السنوار و همه رزمندگان حماس
سه شنبه 22 خرداد 1403 - 17:22:22
اخبار محرمانه - الجزیره / پدر شهید فلسطینی: همه ما فدای فلسطین، فرزندم رفت اما فدای سر یحیی السنوار و همه رزمندگان حماس.

http://www.SecretNews.ir/Fa/News/1241549/پدر-شهید-فلسطینی--فرزندم-رفت-اما-فدای-سر-یحیی-السنوار-و-همه-رزمندگان-حماس
بستن   چاپ