اخبار محرمانه

آخرين مطالب

سرمقاله آفتاب یزد/ سریال غم‌انگیز کمبود دارو تحلیل ویژه

سرمقاله آفتاب یزد/ سریال غم‌انگیز کمبود دارو
  بزرگنمايي:

اخبار محرمانه - آفتاب یزد / « سریال غم‌انگیز کمبود دارو » عنوان سرمقاله روزنامه آفتاب یزد نوشته مجید‭ ‬ابهری است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:
داستان‭ ‬غم‌انگیز‭ ‬کمبود‭ ‬دارو‭ ‬مخصوصا‭ ‬بعضی‭ ‬از‭ ‬داروهای‭ ‬اصلی،‭ ‬دیگر‭ ‬به‭ ‬شکلی‭ ‬نیست‭ ‬که‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬بتوان‭ ‬با‭ ‬دست‭ ‬به‭ ‬دست‭ ‬کردن‭ ‬خیر‭ ‬و‭ ‬شر‭ ‬مخفی‭ ‬کرده‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬حل‌وفصل‭ ‬نمود‭. ‬حتما‭ ‬موضوع‭ ‬قیف‭ ‬و‭ ‬قیر‭ ‬را‭ ‬شنیده‭ ‬اید؛‭ ‬انسان‭ ‬تصور‭ ‬میکند‭ ‬اینگونه‭ ‬تمثیلات‭ ‬فقط‭ ‬برای‭ ‬نقل‭ ‬حکایت‭ ‬مورد‭ ‬استفاده‭ ‬قرار‭ ‬میگیرد‭.‬‭ ‬اما‭ ‬گاهی‭ ‬در‭ ‬بعضی‭ ‬از‭ ‬موارد‭ ‬مشاهده‭ ‬میکنیم‭ ‬این‭ ‬حکایت‭ ‬چندان‭ ‬نیز‭ ‬از‭ ‬حقیقت‭ ‬فاصله‭ ‬ندارد‭. ‬در‭ ‬همین‭ ‬موضوع‭ ‬کمبود‭ ‬دارو‭ ‬یکروز‭ ‬مواد‭ ‬اولیه‭ ‬نیست،‭ ‬تولید‭ ‬هست‭ ‬و‭ ‬روز‭ ‬دیگر‭ ‬مواد‭ ‬اولیه‭ ‬هست‭ ‬ولی‭ ‬تولید‭ ‬نیست‭ ‬تا‭ ‬جاییکه‭ ‬انسان‭ ‬به‭ ‬تردید‭ ‬می‌افتد‭ ‬که‭ ‬نکند‭ ‬عده‌ای‭ ‬قصد‭ ‬شوخی‭ ‬و‭ ‬آزار‭ ‬مردم‭ ‬ودولت‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬سر‭ ‬می‌پرورانند‭. ‬
 بعد‭ ‬از‭ ‬مدتها،‭ ‬نوابغ‭ ‬بخش‭ ‬درمان،‭ ‬راه‭ ‬حل‭ ‬شاذ‭ ‬و‭ ‬بی‌سابقه‭ ‬پیدا‭ ‬کردند‭ ‬که‭ ‬حیف‭ ‬است‭ ‬ثبت‭ ‬جهانی‭ ‬نشود‭. ‬چرا‭ ‬که‭ ‬ممکن‭ ‬است‭ ‬توسط‭ ‬عده‌ای‭ ‬از‭ ‬نااهلان‭ ‬اینگونه‭ ‬چالش‌ها‭ ‬مورد‭ ‬دستبرد‭ ‬و‭ ‬سوءاستفاده‭ ‬قرار‭ ‬گیرند‭. ‬داستان‭ ‬پرفراز‭ ‬و‭ ‬نشیب‭ ‬داروهایی‭ ‬مثل‭ ‬شربت‭ ‬سرفه‭ ‬و‭ ‬استامینوفن‭ ‬و‭ ‬بعضی‭ ‬دیگر‭ ‬از‭ ‬اقلام‭ ‬دارویی،‭ ‬دیگر‭ ‬موجب‭ ‬تمسخر‭ ‬و‭ ‬تاسف‭ ‬قرار‭ ‬گرفته‭ ‬است‭. ‬در‭ ‬آخرین‭ ‬چاره‭ ‬اندیشی‭ ‬برای‭ ‬کمک‭ ‬به‭ ‬مردم‭ ‬پیشنهاد‭ ‬ایجاد‭ ‬ستاد‭ ‬تامین‭ ‬داده‭ ‬شد‭. ‬وظیفه‭ ‬این‭ ‬ستاد‭ ‬هماهنگی‭ ‬بین‭ ‬قیف‭ ‬و‭ ‬قیر‭ ‬است‭. ‬واضح‌تر‭ ‬اینکه‭ ‬وضعیت‭ ‬بعضی‭ ‬از‭ ‬داروها‭ ‬در‭ ‬شهرها‭ ‬واستانهای‭ ‬دیگر‭ ‬مورد‭ ‬بررسی‭ ‬قرار‭ ‬میگیرد‭ ‬و‭ ‬اقلام‭ ‬اضافی‭ ‬به‭ ‬مقاصدی‭ ‬که‭ ‬دارای‭ ‬کمبود‭ ‬هستند‭ ‬فرستاده‭ ‬میشود‭. ‬جل‭ ‬الخالق‭ ‬به‭ ‬مدیران‭ ‬جدید‭ ‬سازمانهای‭ ‬دارویی‭. ‬به‭ ‬طور‭ ‬جدی‭ ‬پیشنهاد‭ ‬میکنم‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬دوستان‭ ‬قاچاقچی‭ ‬دارو‭ ‬مستقر‭ ‬در‭ ‬ناصر‭ ‬خسرو‭ ‬دعوت‭ ‬به‭ ‬همکاری‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬یاری‭ ‬وهمفکری‭ ‬آنان‭ ‬حداکثر‭ ‬استفاده‭ ‬به‭ ‬عمل‭ ‬آید‭. ‬در‭ ‬جایگاه‭ ‬دوم‭ ‬ترجیع‭ ‬بند‭ ‬تحریم‭ ‬فراموش‭ ‬نشود‭ ‬حالا‭ ‬اکثریت‭ ‬سوءمدیریت‌ها‭ ‬و‭ ‬فقدان‭ ‬کفایتهای‭ ‬اجرایی‭ ‬بگردن‭ ‬تحریم‭ ‬افتاده‭ ‬میشود‭ ‬و‭ ‬این‭ ‬بهانه‭ ‬نجات‭ ‬بخش،‭ ‬ذکر‭ ‬صبح‭ ‬و‭ ‬شام‭ ‬مدیران‭ ‬نابغه‭ ‬سازمان‭ ‬دارو‭ ‬است‭. ‬تصور‭ ‬میشود‭ ‬در‭ ‬کنار‭ ‬سوءاستفاده‌های‭ ‬مالی‭ ‬و‭ ‬سیاسی،‭ ‬دستهایی‭ ‬درکارند‭ ‬که‭ ‬دولت‭ ‬رئیسی‭ ‬را‭ ‬تحت‭ ‬فشار‭ ‬قرار‭ ‬داده‭ ‬و‭ ‬آزارهای‭ ‬نرم‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬مردم‭ ‬وارد‭ ‬نمایند‭. ‬پدری‭ ‬که‭ ‬جگرگوشه‌اش‭ ‬در‭ ‬گوشه‭ ‬خانه‭ ‬همچون‭ ‬کوره‭ ‬در‭ ‬آتش‭ ‬تب‭ ‬میسوزد‭ ‬و‭ ‬ناله‭ ‬میکند‭ ‬نومیدانه‭ ‬به‭ ‬هر‭ ‬داروخانه‭ ‬سر‭ ‬میکشد‭ ‬و‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬خستگی‌های‭ ‬فراوان‭ ‬سر‭ ‬از‭ ‬ناصر‭ ‬خسرو‭ ‬در‭ ‬می‌آورد‭ ‬و‭ ‬مایوسانه‭ ‬دست‭ ‬به‭ ‬دامان‭ ‬دلالان‭ ‬می‭ ‬شود‭. ‬ریاست‭ ‬جدید‭ ‬الورود‭ ‬سازمان‭ ‬دارویی‭ ‬هنگام‭ ‬اولین‭ ‬حضور،‭ ‬قول‭ ‬داده‭ ‬کمبود‭ ‬دارویی‭ ‬مخصوصا‭ ‬آنتی‌بیوتیک‭ ‬خیلی‭ ‬زود‭ ‬برطرف‭ ‬گردد‭. ‬اما‭ ‬پیش‌بینی‭ ‬میکنم‭ ‬اگر‭ ‬کمبود‭ ‬آنتی‌بیوتیک‭ ‬برطرف‭ ‬گردد‭ ‬دارو‭ ‬یا‭ ‬داروهای‭ ‬دیگر‭ ‬بجای‭ ‬آن‌ها‭ ‬دچار‭ ‬کمبود‭ ‬گردد‭. ‬ما‭ ‬همواره‭ ‬دچار‭ ‬اضطراب‭ ‬کمبود‭ ‬دارو‭ ‬خواهیم‭ ‬بود‭. ‬مگر‭ ‬اینکه‭ ‬مدیریتی‭ ‬کارآمد‭ ‬و‭ ‬قاطع‭ ‬و‭ ‬درد‭ ‬آشنا‭ ‬و‭ ‬کاربلد‭ ‬در‭ ‬مسند‭ ‬امور‭ ‬قرار‭ ‬گیرد‭.‬

لینک کوتاه:
https://www.akhbaremahramaneh.ir/Fa/News/740713/

نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield
مخاطبان عزیز به اطلاع می رساند: از این پس با های لایت کردن هر واژه ای در متن خبر می توانید از امکان جستجوی آن عبارت یا واژه در ویکی پدیا و نیز آرشیو این پایگاه بهره مند شوید. این امکان برای اولین بار در پایگاه های خبری - تحلیلی گروه رسانه ای آریا برای مخاطبان عزیز ارائه می شود. امیدواریم این تحول نو در جهت دانش افزایی خوانندگان مفید باشد.

ساير مطالب

صدیقی، امام جمعه موقت تهران: روحیه بسیجی یعنی ذوب در ولایت بودن / در گذشته مسئولان اشتباهاتی کرده اند اما امام و رهبری اشتباه نکردند چون تقوا دارند

علم الهدی: باید از این گوشی‌های همراه که در دست شماست برای انجام جهاد تبیین استفاده کنید

خودت قسمتت را تغییر بده

تلاش بسیار زیاد برای مهار ترس از ارتفاع

حکمت/ اصلاح رابطه بین انسان و خدا

وقتی مجبوری با چاپستیک غذا بخوری!

موافقت پارلمان اروپا با لغو مشروط ویزای شنگن برای کویتی‌ها و قطری‌ها

معمای «1+2» مذاکرات برجامی

خارج شدن رب گوجه و تن ماهی از قیمت گذاری دستوری

صرفه جویی ارزی بین 100 تا 150 میلیون یورو با اقدام یک شرکت دانش‌بنیان

دستور مرتضوی به بهزیستی برای شناسایی بی‌سرپناهان فاقد کارت بانکی

دستگیری یک توریست در چین به دلیل نقض رعایت قوانین کرونایی

تلاش روس‌ها برای برگزاری دیدار میان اردوغان و اسد

وقوع انفجار و آتش سوزی در بندر «سامسون» ترکیه

شانس اکران پیش از جشنواره برای «گیج گاه»

بازیگر «بی‌آبان»: چرا اکثر فیلم‌ها در تهران ساخته می‌شوند

حکایت آدمی که مریض عشق میشه

نقد فیلم تخیلی «شیوا» با پایانی سردرگم‌کننده

چهره ها/ اینستاپست تلخ احمد ایران دوست

صبحانه کاری یا مراسم خواستگاری؟

چهره ها/ عکسی از حسین سلیمانی در کنار مرحوم «مهرداد میناوند»

دشمنی «طاووس الملوک» آشکار شد

خواستگاری رسمی فرخ از نورا

10 هزار میلیارد تومان سهم تلویزیون از آگهی‌های جام‌جهانی

فیلم های ایرانی مهم که با محوریت نام یک زن ساخته شدند

فقط بلدید جاده چالوس رو ببندید؟

من همه بچه هام رو به یک چشم نگاه میکنم

مدیریت صداوسیما با کنداکتور پر شده از سریال های تکراری!

وقتی همه می‌خواستیم یکی از «فوتبالیست‌ها» باشیم!

وقتی کلی برنامه چیدی و منتظری خانواده بره مسافرت!

جیران و بچش در خیال شاه

«لوپتو» راهی بولیوی شد

نسخه کریسمسی از «نگهبانان کهکشان» برای درمان غم باخت!

جمع‌بندی گزارش حوادث اخیر در دستور کار کمیسیون‌های مجلس

نماینده مجلس: هر تصمیمی که حال مردم را خوب کند، تصمیم خوبی است

جزئیات مناظره چالشی ابطحی و احدیان درباره وقایع اخیر

مهمان یک مهمانی خاص

وضعیت جاده‌ها و راه‌ها، امروز 11 آذر 1401 / بارش باران در محور‌های مواصلاتی 9 استان کشور

تازه‌ترین خبر از ابوالفضل پورعرب در بیمارستان / احتمال جراحی پای پورعرب در هفته آینده

بسیاری از متقاضیان واحد‌های نهضت ملی مسکن به دلیل انجام هیچ اقدامی برای ساخت، انصراف داده‌اند

خبرگزاری دولت: سفر امیرعبداللهیان به ایتالیا به خاطر یک برنامه پر اهمیت در تهران، از دستور کار خارج شد

دادستان کل کشور: مجلس و شورای عالی انقلاب در حال کار بر روی مساله حجاب هستند؛ نتایج آن تا 15 روز آینده مشخص خواهد شد / دستگاه قضایی به دنبال تعطیلی پلیس امنیت اجتماعی نیست؛ منتهی بعد از حوادث اخیر دستگاه‌های امنیتی و فرهنگی به دنبال حل مدبرانه‌ی مسئله هستند

واکنش مدیرکل سیاسی وزارت کشور به اظهارات نماینده مهاباد: درمورد آمار کشته‌های حوادث اخیر، به جز ادعای خود محمودزاده هنوز آمار رسمی را ندیده‌ام، آمار غیررسمی هم ندیده‌ام

28 آذر؛ نشست شورای امنیت درباره «قطعنامه 2231 و برجام»

بعد از شکست ایران مقابل آمریکا مردم یکپارچه ناراحت شدند اما وطن‌فروشان شادی کردند

اقدام عجیب صداوسیما بعد از باخت ایران

نگاهی به زندگی معلولین با شهاب حسینی و نگار جواهریان

برگزاری مراسم تکریم و تجلیل از همسران جانبازان 70 درصد «همسفر خورشید» در ایلام

بازدید قاضی‌زاده هاشمی از بیمارستان شهید مصطفی خمینی/همسران جانبازان بزرگترین جمعیت پرستاران کشور هستند/حق پرستاری ایثارگران مشمول در سال جاری 38 درصد افزایش یافته است

دیدار قاضی‌زاده هاشمی با نماینده ولی‌فقیه در استان سیستان و بلوچستان/اختیارات لازم برای خدمات رسانی به ایثارگران در استان‌ها و شهرستان‌ها تفویض شده است/حل مشکلات ایثارگران نیازمند همت و عزم همه مسئولان استانی است

© - www.akhbaremahramaneh.ir . All Rights Reserved.

سفیر گردش www.safiregardesh.com تور گردشگری هتل